Ιστορικό

Πρόδρομος της σημερινής μορφής της Εταιρείας υπήρξε το δικηγορικό γραφείο του ιδρυτή της, Δρ. Δημητρίου Κουτσούκη, το οποίο από τη δεκαετία του 1980 παρείχε τις εξειδικευμένης νομικές υπηρεσίες του στο χώρο του εμπορικού δικαίου, χτίζοντας την άριστη σχέση που έχουμε με τους πελάτες μας μέχρι σήμερα.

Ο σαφής προσανατολισμός του γραφείου προς τις εμπορικές συναλλαγές Ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό προσέθεσε στο πελατολόγιό μας πολλές ξένες επιχειρήσεις και μας καθιέρωσε ως Ελληνικό δικηγορικό γραφείο στο χώρο της διεθνούς είσπραξης απαιτήσεων, όντας μέλος της ACA International ήδη από το 1997.

Οι αρχές και το όραμα του Δρ. Δημητρίου Κουτσούκη, ήτοι η πραγμάτωση του δικαίου και η υπεράσπιση του αδικημένου με στρατηγική, ακεραιότητα, συνέπεια και σκληρή εργασία, καθώς και η αυθεντική αγάπη προς τη νομική επιστήμη διαπερνούν και χαρακτηρίζουν την εταιρεία και σήμερα και τη συνοδεύουν στην παρούσα φάση διαρκούς ανάπτυξής της.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012