Αγωγές αποζημίωσης από Καρτέλ

Kαρτέλ απορρυπαντικών - PROCTER&GAMBLE, UNILEVER, HENKEL, αποζημιώσεις θυμάτων

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  εξάρθρωσε  το  καρτέλ στον κλάδο των καταναλωτικών  αγαθών και συγκεκριμένα στον κλάδο των απορρυπαντικών που είχαν  συστήσει  οι  πολυεθνικές   PROCTER&GAMBLE,  UNILEVER  και  HENKEL  και  αφορούσε  όχι  μόνο την  Ελλάδα  αλλά  και τις σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό επιβληθέν  πρόστιμο ξεπερνάει το ποσό των 300 εκατομμυρίων  ευρώ και βεβαίως θα ήταν  πολύ μεγαλύτερο κατά 40 % τουλάχιστον αν οι  συμμετέχουσες στο  καρτέλ επιχειρήσεις δεν ομολογούσαν την παράβαση και δεν διευκόλυναν τη διαδικασία περαίωσης της υπόθεσης. Οι συνολικές εκπτώσεις από το πρόστιμο ήταν για μεν την P&G 60%,  της Unilever 35%, ενώ αντίθετα η Henkel απαλλάχθηκε του προστίμου διότι ήταν αυτή η οποία έδωσε πλήρεις και σαφείς πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία για το καρτέλ. Το καρτέλ περιορίζεται μεν  στα   έτη 2002-2005 και αφορούσε τον από κοινού καθορισμό τιμών πώλησης των απορρυπαντικών, είναι όμως ευθύνη των εθνικών αρχών ανταγωνισμού να ελέγξουν αν στις χώρες τους συνεχίστηκε η παράνομη συμπεριφορά και μετέπειτα, ιδίως αν παρατηρούνται αδικαιολόγητα υψηλές τιμές σε σύγκριση με εκείνες άλλων κρατών μελών, μη εναντίωση σε συγκεντρώσεις στο σχετικό κλάδο.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012