Αποζημιώσεις Διανομέων και Εμπορικών Αντιπροσώπων

Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων και δικαιώματα αποζημίωσης των εμπορικών αντιπροσώπων και  διανομέων.
                                                                 

Του Δρος Δημ. Κουτσούκη

(Δημοσιεύτηκε στη "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" την 29-11-2010)
Η κρίση φέρνει συγκεντρώσεις και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Η μειωμένη ζήτηση προκαλεί μείωση τζίρου και την ανάγκη  να εκλογικευθούν (συρρικνωθούν)  τα δίκτυα διανομής και εν γένει να περιοριστούν ιδίως τα ανελαστικά κόστη. Η ανάγκη αναδιάρθρωσης δεν είναι η μοναδική αιτία και ο σκοπός μιας συγκέντρωσης σε περιόδους κρίσης. Συχνά οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την κρίση για να αυξήσουν τη δύναμή τους στην αγορά και να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό.
Οι βρισκόμενες στην επικαιρότητα σχεδιαζόμενες σε εθνικό επίπεδο συγκεντρώσεις στον τομέα των τροφίμων και ποτών Vivartia/ΜΕΒΓΑΛ,Unilever-ΕΛΑΙΣ/ΕΒΓΑ,  αλλά και άλλες σε διεθνές επίπεδο  είναι η αρχή. Θα ακολουθήσει κύμα συγκεντρώσεων σε πάρα πολλούς τομείς, πολλές δε συγκεντρώσεις θα έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.
Ωστόσο η σύννομη και  θεμιτή (πολύ δε περισσότερο η παράνομη) συγκέντρωση δημιουργεί προβλήματα, πέρα των άλλων, και  στους συνεργάτες της(προμηθευτές, διανομείς). Οταν πρόκειται για οριζόντιες συγκεντρώσεις, δηλ. οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο (είναι και οι δύο παραγωγοί ίδιων (ανταγωνιστικών) προϊόντων), επέρχεται,, με βάση την μέχρι τώρα πείρα,   μείωση του αριθμού των προμηθευτών, διανομέων. Οι πλεονάζοντες αποκόπτονται από τα δίκτυα, χωρίς να έχει ιδιαίτερη σημασία αν πρόκειται για μακροχρόνιες συνεργασίες και  αν μια τέτοια απόφαση μπορεί να οδηγήσει στην εκτόπιση του μέχρι πρότινος πιστού συνεργάτη από την αγορά και στην οικονομική καταστροφή του. Ετσι  αργά ή γρήγορα καταγγέλλονται οι συμβάσεις των διανομέων/προμηθευτών
Το ερώτημα αν οι διανομείς/εμπορικοί αντιπρόσωποι και άλλοι συνεργάτες των συγχωνευόμενων εταιρειών έχουν κάποια δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα αποζημίωσης) η απάντηση είναι καταφατική. Πρέπει όμως ευθύς αμέσως να επισημανθεί ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή  για τη διασφάλιση και ιδίως τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Συνήθως και όπως δείχνει η πείρα,  οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις μετέρχονται κάθε μέσο προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή αποζημιώσεων. Ετσι το επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με καλή στρατηγική, ειδική γνώση του αντικειμένου και  ικανότητα διαχείρισης παρόμοιων καταστάσεων.
Το ζήτημα των αποζημιώσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντικό γιατί αγγίζει   εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας και λόγω της οικονομικής στενότητας πρέπει να αποτελεί άμεση και πρώτη προτεραιότητα κάθε επιχείρησης. Στο παρελθόν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε παρόμοιες καταστάσεις, λόγω και της εξάρτησης από τους προμηθευτές ολιγωρούσαν και δεν ζητούσαν τα νόμιμα. Η σημερινή συγκυρία δεν δικαιολογεί ούτε ολιγωρία ούτε διάφορους άλλους ενδοιασμούς.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012