Πελάτες

Η Εταιρεία μας συμβουλεύει εμπορικούς αντιπροσώπους και διανομείς από όλο το φάσμα των εμπορικών δικτύων είτε σε σχέση με Ελληνικές εταιρείες είτε αναφορικά με μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεων.

Οι πελάτες μας μας εμπιστεύονται για το χειρισμό υποθέσεων από το σύνολο της εμπορικής κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, του δικαίου ανταγωνισμού, στον οποίο έχουμε να επιδείξουμε υψηλή επιστημονική κατάρτιση και σημαντική εμπειρία , αλλά και είσπραξης εμπορικών απαιτήσεων, αποζημιώσεις από Τροχαία Ατυχήματα και Ρύθμισης Οφειλών προς Τράπεζες και εν γένει ζητήματα του τραπεζικού δικαίου . Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι της Εταιρείας μας προασπίζονται τα συμφέροντα των εντολέων μας είτε επιτυγχάνοντας φιλική διευθέτηση της διαφοράς και εξωδικαστικό συμβιβασμό, είτε διά της δικαστικής επιδίωξης, όπου έχουμε να επιδείξουμε σημαντικές επιτυχίες σε πρωτότυπα νομικά ζητήματα επ’ωφελεία των πελατών μας.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια είναι η παροχή συμβουλών και οι υποθέσεις αποζημίωσης θιγομένων από καρτέλ και διανομέων των δικτύων διανομής, εταιρειών και σημάτων : Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Β.Α.Τ, Phillip Morris, Heineken, Amstel, Henkel, Beirsdof, SCA, Sara Lee, BASF,Lufthansa, Audi, VW, Toyota, Mitsubishi,Opel, Vivartia, Δελτα, ΦΑΓΕ, Ολυμπος, ΕΒΓΑ, ΚριΚρι,Μινερβα, Γιώτης, NOYNOY κ.α.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012