Συγγράμματα

Συστήματα διανομής και δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας

koutsou

Συστήματα διανομής και δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας, 2η εκδ. 2001, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 248

Περισσότερα...

Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

elegxos

Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (Ερμηνεία των άρθρων 4 – 4 στ Ν. 703/77), εκδ. Αντ. Σάκκουλα/Αθήνα 1997 σ. 367.

περισσότερα

Η εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ από την Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και τα Δικαστήρια

efarmogh

Η εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ από την Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και τα Δικαστήρια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σ. 327.

περισσότερα

Οι κάθετες συμφωνίες στον τομέα του αυτοκινήτου με βάση τωον Καν. 1400/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

kathetes

Οι κάθετες συμφωνίες στον τομέα του αυτοκινήτου με βάση τωον Καν. 1400/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μια πρώτη προσέγγιση με τη μορφή ερωταποκρίσεων), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σ. 144.

περισσότερα

Το τραπεζικό απόρρητο στο ιδιωτικό δίκαιο

trapeziko.Το τραπεζικό απόρρητο στο ιδιωτικό δίκαιο (μονογραφία), εκδ. Αντ. Σάκκουλα/Αθήνα 1994, σ. 307.

περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012