Συμβάσεις Αποκλειστικής Διανομής και Οικονομική Κρίση

Συμβάσεις αποκλειστικής διανομής και οικονομική κρίση

                                                         Του Δρος Δημ. Κουτσούκη

Η οικονομική κρίση που μαστίζει εδώ και τρία χρόνια τη χώρα μας σαφώς επηρεάζει όλες τις συναλλακτικές σχέσεις και μεταξύ των ιδιωτών. H λόγω των περικοπών μισθών και συντάξεων μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών επηρεάζει σαφώς τους τζίρους πωλήσεων όλων των επιχειρήσεων. Αυτό πάλι έχει σαν συνέπεια να ανατρέπεται η στρατηγική ανάπτυξης επιχειρήσεων και διάφοροι διωκόμενοι στόχοι αγορών και πωλήσεων των προϊόντων. Περαιτέρω η οικονομική δυσπραγία οδηγεί πολλές επιχειρήσεις στην αναδιάρθρωσή τους με συνεπακόλουθο μείωση των συνεργατών των δικτύων διανομής, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις που οι προμηθευτές προσχηματικά επικαλούνται την κρίση για να καταγγείλουν αζημίως τις συμβάσεις τους με τους μακροχρόνιους συνεργάτες τους. Τέλος υπάρχουν και περιπτώσεις που αποκλειστικοί και μη διανομείς αναγκάζονται λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχουν να εγκαταλείπουν την προσπάθεια και να αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόφλησης οφειλών προς τους προμηθευτές.

Σε αυτό το σκηνικό ερωτάται αν ένας αποκλειστικός διανομέας /εμπορικός αντιπρόσωπος ή άλλο διαμεσολαβητικό πρόσωπο εξακολουθεί να έχει δικαιώματα αποζημίωσης από τον προμηθευτή/αντιπροσωπευόμενο. Από τη μια μεριά πρέπει να επισημανθεί ότι τα δικαιώματα των διανομέων δεν χάνονται έτσι απλά λόγω της κρίσης και από την άλλη ότι   λόγω ακριβώς της οικονομικής συγκυρίας, όλες οι παραπάνω περιπτώσεις λύσης των συμβάσεων χρειάζονται ειδικό χειρισμό. Η έγκαιρη προσφυγή σε έμπειρο δικηγόρο είναι αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την διαφύλαξη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των διανομέων. Τα δικαιώματα αυτά κατά περίπτωση καλύπτουν όχι μόνο αξιώσεις αποζημίωσης πελατείας και περαιτέρω ζημίας αλλά και την ηθική βλάβη.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012