Συμβάσεις Διανομής και Εμπορικής Αντιπροσωπείας

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής μας επιτρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανάγκες των εμπορικών αντιπροσώπων και διανομέων, σε όποιο δίκτυο κι αν δραστηριοποιούνται, αλλά και τα πολύπλοκα ζητήματα που ανακύπτουν στην πράξη, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση των συμβάσεων αυτών. Η έγκαιρη προσφυγή στους εξειδικευμένους δικηγόρους μας εξασφαλίζει σε κάθε στάδιο τα δικαιώματα των πελατών μας.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012