Τραπεζικό Δίκαιο/ Ρύθμιση Οφειλών προς Τράπεζες

 Νομικά ζητήματα που άπτονται των συμβάσεων καταναλωτικής, επιχειρηματικής και στεγαστικής πίστης, τραπεζικές συμβάσεις, τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα, ρύθμιση οφειλών προς Τράπεζες, ομολογιακά δάνεια, υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αναγκαστική εκτέλεση.

Πνευματικά δικαιώματα Δρ. Κουτσούκης & Συνεργάτες, Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2012